top of page

19—04—2022

שש עשרה זריחות ביום


משימת 'רקיע', במסגרתה המריא האסטרונאוט איתן סטיבה לתחנת החלל הבינלאומית כחבר צוות AX-1 נועדה לעורר סקרנות ויצירתיות דרך מסע אנושי לחלל. היא מוקדשת להכרת הפוטנציאל הטמון בחקר היקום, העלאת המודעות לחשיבות השמירה על כדור הארץ, תוך העמקת שיתופי פעולה בינלאומיים וקידום תעשיית החלל.


כחלק מחקר מהות האדם וגבולות הדמיון האנושי, האמנות ליוותה את מסעו של האדם לחלל מתחילת דרכו. האמנות מסמלת את הפנטזיה של האדם על החלל, על עתיד האנושות בחלל, בעיקר בתנאים ייחודיים כדוגמת שש עשרה זריחות ביום. עבודתה של האמנית רונית אתרוג מספרת סיפור מעורר דמיון ששאב מכך השראה:


האנשים בתחנה חוו שש-עשרה זריחות ושקיעות ביום, חווייה מסעירה ויוצאת דופן, המתרחשת רק בחלל החיצון.

באופן אישי, מסעות רחוקים אל הלא-נודע ריתקו אותי מאז ומתמיד.


בסדרת הציורים הראשונה מתוארים השמיים המשתנים בזריחה מנקודת ראות - ארץ.

ובסדרת הציורים השניה מצויירים מטיילים, מגלי עולמות.


ציורים אלו מבוססים על צילומים שצילמתי תוך כדי מסעותיי לאזורים רחוקים ולא מוכרים.

בציורים אלו של צבעי שמן ומכחול יבש, נוצר רושם של אירוע זמני, מתכלה, וכמעט נעלם - כמו הזכרונות הנותרים לנו ממסעות רחוקים…


רונית אתרוג

ילידת1957, בוגרת המדרשה למורים לאמנות. ציירת המציגה תערוכות יחיד בארץ ובעולם.

מטיילת וותיקה ומדריכת טיולים. בשנים האחרונות מתגוררת ומציירת באיים שונים ברחבי הים התיכון.
״אני טס כדי לתרום למדע, לעורר השראה בקרב ילדים, ולקדם סטארט-אפים ישראליים בתחום החלל״ איתן סטיבה, בדרך להיות הישראלי השני בחלל

 עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות  • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • 

יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● 

יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● 

יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● 

10—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים טקסט טקסט טקסט 

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים ונאדשדגשגדשכ

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים

bottom of page