top of page
דף הבית רקיע

עב

עב

בחלל יש מקום לכולם

משימת רקיע לא הייתה משימה של אדם אחד. מוסדות, ארגונים, אנשים ושותפים רבים חברו יחד כדי לעזור בהצלחתה. במסגרת המשימה התקיימו פעילויות מגוונות בתחומים שונים כדי לאפשר לכל מי שרצה בכך - לקחת בה חלק.

הכל
חינוך
אמנות
מדע
תשדירים

שותפים

תכני החינוך מפותחים בשיתוף פעולה עם מוסדות חינוך מובילים

bottom of page