top of page

עב

עב
דף הבית רקיע

ארכיון משימת רקיע

משודר עכשיו

משימת רקיע הסתיימה לאחר 17 ימים בחלל.

אנו מודים לכל מי שלקח בה חלק.

השידורים הבאים:

16:00

יום בחיי אסטרונאוט - שינה בתחנת החלל

12:00

לומדים מהחלל - שיעור קיימות

12:00

לומדים מהחלל - שיעור אזרחות

16:30

יום בחיי אסטרונאוט - צחצוח שיניים, מקלחת ושימוש בשירותים

17:30

פעולה לחניכי תנועות הנוער בישראל

9:00

לומדים מהחלל - גיאוגרפיה וזיהום אור

12:00

לומדים מהחלל - שיעור פיזיקה - מתח פנים

יום שישי, 8 באפריל

14:50 | שעת השיגור היא 18:17

משדר השיגור המלא

יום שישי, 8 באפריל

17:20

משדר השיגור ממתחם רקיע בתל אביב

יום שישי, 9 באפריל

10:15

שידור חי מחללית הדרגון

יום שבת, 9 באפריל

14:20

הגעה לתחנת החלל הבינלאומית

יום ראשון, 10 באפריל

18:45

שידור חי - נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג בשיחה עם איתן סטיבה מתחנת החלל הבינלאומית

יום רביעי, 13 באפריל

19:30

שיחה של צוות AX-1 עם תלמידים

יום חמישי, 14 באפריל

15:30

אתם שואלים - איתן עונה חלק ב

יום חמישי, 14 באפריל

16:00

תקשורת רדיו עם תחנת החלל

יום חמישי, 14 באפריל

17:00

לומדים מהחלל - מסורות בחלל

יום חמישי, 14 באפריל

17:30

אתם שואלים - איתן עונה חלק א

יום ראשון, 17 באפריל

10:30

יום בחיי אסטרונאוט - חוויית המיקרו-כבידה

יום ראשון, 17 באפריל

16:00

לומדים מהחלל - פיזיקה - מטוטלת קונית ומתמטית

יום שני, 18 באפריל

14:00

לומדים מהחלל - ישראל בירח

יום שלישי, 19 באפריל

10:30

שעת סיפור מהחלל בערבית

יום שלישי, 19. באפריל

14:00

טקס הפרידה מצוות AX-1

יום רביעי, 20 באפריל

10:30

פינת הניסויים במשימת רקיע - גוף האדם בחלל

יום רביעי, 20 באפריל

12:00

הקראת השיר העברי הראשון מתחנת החלל

יום רביעי, 20 באפריל

16:00

הכרזה על הכיתות המנצחות באתגר המיקרו-כבידה

יום ראשון, 24 באפריל

10:30

פינת הניסויים במשימת רקיע - טכנולוגיה בחלל

יום ראשון, 24 באפריל

17:00

שטיפת מוח מהחלל

יום שני, 25 באפריל

01:30

משדר סגירת הדלת - שניה לפני שעוזבים

יום שני, 25 באפריל

03:30

נפרדים מתחנת החלל

יום שני, 25 באפריל

19:00

נחיתה חזרה בכדור הארץ

יום רביעי, 27 באפריל

10:30

יום בחיי אסטרונאוט - כיצד אוכלים ושותים בתחנת החלל

יום רביעי, 27 באפריל

16:00

החלום הגדול

יום רביעי, 27 באפריל

19:00

זיכרון בסלון מתחנת החלל הבינלאומית

יום חמישי, 16 במרץ

19:00

יום בחיי אסטרונאוט - אימונים בחלל

יום חמישי, 23 באפריל

19:00

יום בחיי אסטרונאוט - הליכות חלל

החפצים שאיתן סטיבה לקח איתו לתחנת החלל

יום כדור הארץ מהחלל

יום כדור הארץ מהחלל

נפילה חופשית בחלל

מה קורה כשאסטרונאוטים חולים?

אמנות בחלל

יום חמישי, 18 במאי

19:00

יום בחיי אסטרונאוט - חליפת חלל

יום חמישי, 30 במרץ

19:00

יום בחיי אסטרונאוט - אחסון וזבל בתחנת החלל

22.6.23

19:00

תודעת אסטרונאוט

איך נושמים בתחנת החלל?

סיור בתחנת החלל הבינלאומית

1 בפברואר, 2024

19:00

חלל כחול לבן

1 בפברואר, 2024

19:00

שדוני ברקים מהחלל

16:30

יום בחיי אסטרונאוט - סיור בחללית הדרגון

VOD מהחלל

עוד אירועים

יום בחיי אסטרונאוט

יום ראשון, 17 באפריל

לצפייה ←

יום בחיי אסטרונאוט - חוויית המיקרו-כבידה

יום רביעי, 27 באפריל

לצפייה ←

יום בחיי אסטרונאוט - כיצד אוכלים ושותים בתחנת החלל

לצפייה ←

יום בחיי אסטרונאוט - שינה בתחנת החלל

לצפייה ←

יום בחיי אסטרונאוט - צחצוח שיניים, מקלחת ושימוש בשירותים

יום חמישי, 14 באפריל

לצפייה ←

אתם שואלים - איתן עונה חלק א

יום חמישי, 14 באפריל

לצפייה ←

אתם שואלים - איתן עונה חלק ב

לצפייה ←

יום בחיי אסטרונאוט - סיור בחללית הדרגון

יום חמישי, 16 במרץ

לצפייה ←

יום בחיי אסטרונאוט - אימונים בחלל

יום חמישי, 23 באפריל

לצפייה ←

יום בחיי אסטרונאוט - הליכות חלל

יום חמישי, 30 במרץ

לצפייה ←

יום בחיי אסטרונאוט - אחסון וזבל בתחנת החלל

יום חמישי, 18 במאי

לצפייה ←

יום בחיי אסטרונאוט - חליפת חלל

לצפייה ←

החפצים שאיתן סטיבה לקח איתו לתחנת החלל

לומדים מהחלל

לצפייה ←

לומדים מהחלל - שיעור אזרחות

לצפייה ←

לומדים מהחלל - גיאוגרפיה וזיהום אור

לצפייה ←

לומדים מהחלל - שיעור קיימות

יום חמישי, 14 באפריל

לצפייה ←

לומדים מהחלל - מסורות בחלל

יום ראשון, 17 באפריל

לצפייה ←

לומדים מהחלל - פיזיקה - מטוטלת קונית ומתמטית

לצפייה ←

לומדים מהחלל - שיעור פיזיקה - מתח פנים

יום רביעי, 20 באפריל

לצפייה ←

פינת הניסויים במשימת רקיע - גוף האדם בחלל

יום ראשון, 24 באפריל

לצפייה ←

פינת הניסויים במשימת רקיע - טכנולוגיה בחלל

יום שני, 18 באפריל

לצפייה ←

לומדים מהחלל - ישראל בירח

יום חמישי, 14 באפריל

לצפייה ←

תקשורת רדיו עם תחנת החלל

לצפייה ←

יום כדור הארץ מהחלל

לצפייה ←

נפילה חופשית בחלל

לצפייה ←

מה קורה כשאסטרונאוטים חולים?

לצפייה ←

אמנות בחלל

22.6.23

לצפייה ←

תודעת אסטרונאוט

לצפייה ←

איך נושמים בתחנת החלל?

לצפייה ←

סיור בתחנת החלל הבינלאומית

אירועים במשימת רקיע

לצפייה ←

יום כדור הארץ מהחלל

יום שישי, 8 באפריל

לצפייה ←

משדר השיגור המלא

יום שבת, 9 באפריל

לצפייה ←

הגעה לתחנת החלל הבינלאומית

יום שישי, 9 באפריל

לצפייה ←

שידור חי מחללית הדרגון

יום ראשון, 10 באפריל

לצפייה ←

שידור חי - נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג בשיחה עם איתן סטיבה מתחנת החלל הבינלאומית

פעילויות מהחלל

יום שלישי, 19 באפריל

07:30

לצפייה ←

שעת סיפור מהחלל בעברית

יום רביעי, 20 באפריל

09:00

לצפייה ←

הקראת השיר העברי הראשון מתחנת החלל

יום ראשון, 24 באפריל

14:00

לצפייה ←

שטיפת מוח מהחלל

יום רביעי, 13 באפריל

16:30

לצפייה ←

שיחה של צוות AX-1 עם תלמידים

יום רביעי, 27 באפריל

13:00

לצפייה ←

החלום הגדול

יום רביעי, 20 באפריל

13:00

לצפייה ←

הכרזה על הכיתות המנצחות באתגר המיקרו-כבידה

יום שלישי, 19 באפריל

07:30

לצפייה ←

שעת סיפור מהחלל בערבית

לצפייה ←

פעולה לחניכי תנועות הנוער בישראל

שונות

Thanks for subscribing!

רוצים לשלוח מסר רשמי לתחנת החלל?

לייב מתחנת החלל

רוצים לדעת מה קורה ממש עכשיו?

LIVE

קבלו הצצה ליומן של איתן סטיבה בחלל

חשבתם פעם איך נראה לו"ז של אסטרונאוט?

bottom of page