top of page
דף הבית רקיע

30—01—2024

משימת רקיע הכריזה על הקמת פורום החלל הישראלי

משימת רקיע יחד עם סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, רשות החדשנות, התאחדות התעשיינים, מכון הייצוא, IAI ו-Earth And Beyond הכריזו על הקמת פורום החלל הישראלי.

מטרותיו של פורום החלל הישראלי הן לחזק ולפתח את תעשיית החלל הישראלית, לתמוך בפעילות יזמית בתחום החלל ולצמצם פערי ידע וחסמים מול הנעשה בשווקי החלל בעולם.

הפורום מציע פלטפורמה בה חברות, סטארטאפים ויזמים יכולים להתממשק עם משקיעים, גופים ממשלתיים, אקדמיות ונציגים מתעשיית החלל המקומית והעולמית.


לפרטים נוספים על אירוע ההשקה: https://www.rakiamission.com/spaceforum


לקריאה נוספת: https://shorturl.at/lEHKL

Comments


״אני טס כדי לתרום למדע, לעורר השראה בקרב ילדים, ולקדם סטארט-אפים ישראליים בתחום החלל״ איתן סטיבה, בדרך להיות הישראלי השני בחלל

 עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות  • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • 

יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● 

יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● 

יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● 

10—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים טקסט טקסט טקסט 

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים ונאדשדגשגדשכ

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים

bottom of page