top of page
דף הבית רקיע

22—07—2023

תחנה סינית על הירח

סין משלימה את תוכניותיה להנחית בני אדם על הירח עד סוף העשור. על פי התוכנית, החללית של האסטרונאוטים ורכב הנחיתה על הירח ישוגרו בנפרד על גבי טילי לונג מרץ' 10, שפיתוחם טרם הושלם. שני המרכיבים ייפגשו במסלול סביב הירח, שם ייכנסו שני אסטרונאוטים לרכב הנחיתה, ינחתו על הירח וישהו על פניו כמה שעות. הם יציבו ניסויים מדעיים ויאספו דגימות קרקע, ואז ימריאו ברכב הנחיתה, יחזרו לחללית וישובו בה לכדור הארץ. הניסויים בטילים השיגור מתוכננים לשנת 2027.


לכתבה המלאה: https://shorturl.at/biGO8

Kommentarer


״אני טס כדי לתרום למדע, לעורר השראה בקרב ילדים, ולקדם סטארט-אפים ישראליים בתחום החלל״ איתן סטיבה, בדרך להיות הישראלי השני בחלל

 עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות  • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • 

יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● 

יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● 

יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● 

10—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים טקסט טקסט טקסט 

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים ונאדשדגשגדשכ

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים

bottom of page