top of page

01—05—2021

אמנות בתחנת החלל


משימת האמנות יוצאת לדרך

בתחילת שנת 2022, תצא משימת 'רקיע' לחלל, שעל סיפונה הישראלי השני בחלל והראשון בתחנת החלל הבינלאומית – איתן סטיבה. במסגרת זו, ולצד משימות מדעיות וחינוכיות, תתקיים סדרה של עבודות אמנות חדשות בתנאי תת כבידה.


אמנות, על צורותיה השונות, מלווה את המסע אל החלל החיצון מראשית דרכו ופועלת כמנוע לאפשרויות חדשות ולמחשבה אודות המהות האנושית. אמנות שנוצרת לקראת מסעות החלל, מחוץ לכדור הארץ וביחס לחלל ומחוללות דמיון ורעיונות המקדימים את זמנם. האמנות מובילה את הפנטזיה של המסע בחלל ושל האפשרויות שהוא צופן לאנושות. היא הזדמנות לחשוב על הבלתי נודע ועל האדם ולהציב אתגר בעבור המדענים ובעבור עצמנו.


משימת האמנות ב'רקיע' שואפת ליצור צורות, פעולות ומחשבות חדשות ופורצות דרך אודות המהות האנושית והזמן הזה. משימת האמנות מתקיימת בשיתוף המרכז לאמנות דיגיטלית – חולון ובתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות ובמסגרתה כ-15 אמנים ואמניות הוזמנו לפתח הצעות לעבודות שיתקיימו בתחנת החלל, בתווך התקשורתי, ובמבט הארצי על המסע. האמנים מלווים על-ידי אודי אדלמן, אוצר המשימה וצוות מייעץ. בחודשים הקרובים יגובשו סדרת הפעולות והעבודות למסע – בתחנת החלל, על פני כדור הארץ ובמרחב התקשורתי, ויצטרפו כנדבך מהותי בחקר החלל החדש.


בין הנושאים בהם הוזמנו האמנים לעסוק: הממדים לא אנושיים – האסטרונומי, המולקולרי, הווירטואלי; הגוף האנושי בחלל; פסיכולוגיה של השהות בחלל; סאונד ותקשורת בתחנת החלל; חיבורים למשימות המדעיות והחינוכיות והרחבתן.


לוח זמנים מתוכנן:

מאי 2021: פיתוח הצעות על ידי אמנים

יוני - אוגוסט 2021: בחינת ההצעות והחלטה על עבודות לפיתוח, בחינת אילוצים טכניים

ספטמבר 2021: הודעה על מקבץ עבודות ראשון

ספטמבר - דצמבר: המשך פיתוח עבודות, פתרונות טכנולוגיים ולוגיסטיים.

*יתכנו שינויים בלוח הזמניםליצירת קשר בנוגע למשימת האומנות

אודי אדלמן, אוצר משימת האמנות | Udi@Digitalartlab.Org.Il

הדס גור אריה, רכזת משימת האמנות | Hadas@Ramonfoundation.Org.Ilעזרא אוריון, פיסול בין גלקטי, 1992. מתוך ארכיון אמנות ציבורית ומדיה מוקדמת - המרכז לאמנות דיגיטלית, חולון


״אני טס כדי לתרום למדע, לעורר השראה בקרב ילדים, ולקדם סטארט-אפים ישראליים בתחום החלל״ איתן סטיבה, בדרך להיות הישראלי השני בחלל

 עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות  • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • 

יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● 

יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● 

יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● 

10—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים טקסט טקסט טקסט 

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים ונאדשדגשגדשכ

06—03—2021

תחנת החלל הבינלאומית – הבית של האסטרונאוטים

bottom of page