top of page

03—07—2022

ניתן לאבחן מחלות בחלל באמצעות מערכת הקריספר

מהניסוי שערך האסטרונאוט הישראלי איתן סטיבה בתחנת החלל הבינלאומית עולה כי אבחון באמצעות מערכות הקריספר מתאפשר בצורה מדויקת ורגישה גם בסביבה ללא כבידה. ד"ר דודו בורשטיין מאוניברסיטת תל אביב, שהוביל את הניסוי, אמר: "זהו צעד ראשון לקראת אבחון קל ומהיר של מחלות ופתוגנים גם במשימות חלל"איתן סטיבה מבצע את ניסוי הקריספר בחלל
איתן סטיבה מבצע את ניסוי הקריספר בחלל

להמשך קריאה וצפייה:

https://www.ynet.co.il/environment-science/article/h13v7d0u5

״אני טס כדי לתרום למדע, לעורר השראה בקרב ילדים, ולקדם סטארט-אפים ישראליים בתחום החלל״ איתן סטיבה, בדרך להיות הישראלי השני בחלל

 עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות  • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • עוד כתבות • 

יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● 

יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● 

יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● יומן המסע של איתן סטיבה ● 

14—09—2023

שמות חברי הצוות של משימת AX-3 נחשפים

11—09—2023

אסטרונאוט דני ימשיך את הניסוי שלקח במשימת רקיע

22—07—2023

תחנה סינית על הירח

19—07—2023

מאמרים חדשים על ניסויים שנעשו במשימת רקיע

15—07—2023

מחקר חדש: גיל היקום כפול ממה שחשבנו

bottom of page