top of page
דף הבית רקיע
ילד משחק בחלל בחדר שלו

עשר דקות על חלל

מספר הרצאות קצרות, מלוות במצגות במגוון נושאים, הנוגעים למשימת רקיע – הישראלי השני בחלל. אנו מזמינים אתכם להוריד אותם, להעביר אותם לילדים, לעורר בהם השראה ולהצטרף למסע המרגש שלנו לתחנת החלל הבינלאומית.

מיקרוכבידה

הרצאות קצרות, מלוות במצגות, במגוון נושאים הנוגעים למשימת רקיע

01

תחנת החלל הבינלאומית

הרצאות קצרות, מלוות במצגות, במגוון נושאים הנוגעים למשימת רקיע

02

הפאלקון

הרצאות קצרות, מלוות במצגות, במגוון נושאים הנוגעים למשימת רקיע

03

חללית הדראגון

הרצאות קצרות, מלוות במצגות, במגוון נושאים הנוגעים למשימת רקיע

04

AX-1

הרצאות קצרות, מלוות במצגות, במגוון נושאים הנוגעים למשימת רקיע

05

ילדה בשיעור מדעים

ניסויים מדעיים

מאופטיקה וחשמל ועד לחומוס: גלו ולמדו על הניסויים שבוצעו בחלל כחלק ממשימת רקיע. תוכן פדגוגי חינוכי-מדעי בשיתוף מכון דוידסון לחינוך מדעי

משחק שדוני הברקים

משחק מקוון בו תוכלו ללמוד על ניסוי ILAN-ES ועל תופעות זוהרות בנות חלוף

01

אתגר האנטנה

ניסוי בפריסת אנטנת לוויין בתחנת החלל הבינלאומית

02

חומוס בחלל

מערכי פעילות ומצגות נלוות של ניסוי חומוס בחלל

05

מבוא לניסויים המדעיים - גוף האדם בחלל

06

מבוא לניסויים המדעיים - האתגרים שהחלל מזמן

07

מבוא לניסויים המדעיים - חומרים במיקרו-כבידה

08

מבוא לניסויים המדעיים - איך החלל מסייע לכדור הארץ

09

דגם של טיל מחומרי אמנות

מערכי פעילות

מערכי שיעור ותחרויות שיאפשרו לתלמידים שלך להכיר מקרוב את המשימה.

מצגת משימת רקיע

סיפור המשימה על כל היבטיה

01

קיט שיגור מקוון

פעילויות וגרפיקות להפעלת אירועים בבתי הספר ובמרכזים החינוכיים

02

אתגר המיקרו-כבידה

03

קיט הפוסטרים של רקיע

קיט חינוכי-לימודי. בכל פוסטר תמצאו ברקוד שסריקתו תוביל אתכם למערך פעילות אחר בנושא המסע לחלל

04

רקיע - אין חלום רחוק מידי

רקע על משימת רקיע, למה חלל? ועל החלום להגיע לחלל

05

ספירה קצרה לאחור, צעד ענק קדימה

השיגור לחלל - היסטוריה על התפתחותה של תעשיית החלל

06

שלום דרגון, ברוך הבא לחלל

הטיסה לחלל - איך בני האדם מגיעים כיום לחלל

07

תחנת החלל הבינלאומית

תחנת החלל הבינלאומית - עובדות מעניינות והסבר על התנאים המיוחדים הקיימים בה

08

ארוחת בוקר שאפשר לעוף עליה

החיים בתחנת החלל הבינלאומית - איך נראים החיים בתנאים של מיקרו-כבידה

09

מדע במיקרו-כבידה

תחנת החלל הבינלאומית כמעבדה המרחפת הגדולה ביקום - קצת על המדע במשימת רקיע

10

תהיו הכוכב של החלומות שלכם

מבט מבחוץ על כדור הארץ שלנו

11

ספלאש! חזרנו הביתה

החזרה הבטוחה הביתה - איך עובד תהליך הנחיתה חזרה בכדור הארץ

12

שותפים

תכני החינוך פותחו בשיתוף פעולה עם מוסדות חינוך מובילים

bottom of page